Update coronamaatregelen

Update Coronamaatregelen - visual | Calm Veiligheidsadviesbureau

Ook binnen de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown blijven BHV, EHBO en veiligheidstrainingen mogelijk en toegestaan.

Groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor het continueren van de dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen en bedrijven zijn toegestaan mits niet groter dan 100 personen. Hierin is geen wijziging gekomen t.o.v. de maatregelen zoals afgekondigd op 14-10-2020. Er is overleg geweest met instanties vanuit de branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland en certificerende instellingen zoals het NIBHV, Nederlandse Reanimatie Raad, Oranje Kruis en het Rodekruis. Gezien het belang van onze trainingen voor de veiligheid op de werkvloer en de wettelijke noodzaak en vereiste voor tal van sectoren is het belangrijk dat onze trainingen worden gecontinueerd. Uiteraard altijd met inachtneming van de coronamaatregelen én op 1,5 meter.

Om het aantal contactmomenten en de tijdsduur hiervan terug te dringen, hebben wij alle opleidingen waar dit mogelijk is, qua uitvoering aangepast middels een e-learningmodule voor de theorie gevolgd door een praktijkbijeenkomst.

Het advies is om niet noodzakelijke reizen te vermijden. De reis van en naar BHV-, EHBO- en andere veiligheidstrainingen vallen onder noodzakelijke reizen. Het bijwonen van trainingen is immers noodzakelijk om de kennis en kunde van de BHV’ers op peil te houden en de veiligheid op het werk te kunnen borgen. Werkgevers blijven verplicht om de veiligheid op de werkvloer op orde te hebben.

In de noodverordening die is opgesteld door de veiligheidsregio’s na aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen per 04-11-2020 is in artikel 2.1 een uitzondering opgenomen onder:

sub h: samenkomsten voor trainingen en educatieve doeleinden;
sub m: samenkomsten die noodzakelijk zijn voor het continueren van de dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en organisaties, mits niet groter dan 100 personen.

Daarnaast hebben wij specifieke eigen maatregelen getroffen voor onze trainingslocatie te Tilburg.

 • Cursisten die ziek zijn (hoesten, niezen, verkouden, koorts of koorts in gezin etc.) worden niet toegelaten.
 • Op onze locatie is het dragen van een mondneusmasker bij binnenkomst en verplaatsen in het gebouw verplicht.
 • Wij schudden géén handen meer.
 • Diverse handdesinfecties zijn aanwezig.
 • Wij trainen in kleinere groepen van maximaal 11 cursisten.
 • Hierbij houden wij 1,5 meter afstand van elkaar, middels een andere tafelopstelling in leslokaal. Iedere cursist heeft ook een eigen werkplek.
 • Tijdsduur en verblijfsduur op onze locatie is ingekort door aanbieding van de theorie middels e-learningmodule en alleen aanwezig voor praktijkbijeenkomst (competenties en vaardighedentoetsing).
 • Er is extra werkmateriaal per cursist: denk aan Nitril wegwerphandschoenen, beademingsmasker per cursist en verbanden/longen per cursist.
 • Verbandleer op jezelf toepassen in plaats van op elkaar en/of middels gebruik van etalage armen/benen.
 • Werken met LOTUS-slachtoffer is weggelaten vanwege lijfelijk contact wat verboden is.
 • Voor, tijdens en na de trainingen worden leermiddelen gedesinfecteerd.
 • Blustechnieken één voor één met inachtneming van afstand tot elkaar.
 • Koffie-/ theemomenten één voor één om geen rijvorming te krijgen bij
  koffieapparaat, ook hier vooraf verplichte desinfectie.
 • Na elke training wordt lesruimte en sanitaire ruimtes grondig gedesinfecteerd middels een spray-apparaat.
Contact
close slider