Anti-pestcoördinator

Workshop: Anti-pestcoördinator

Vanaf 1 augustus 2015 treedt de anti-pestwet in, die zal gelden voor alle basis- en middelbare scholen in Nederland. De wet verplicht de scholen om actief bezig te zijn met het tegengaan van pesten. Hiervoor is het de bedoeling dat de school beschikt over een anti-pestcoördinator die belast is met het ontwikkelen van een passend anti-pestprotocol en de implementatie ervan.

De workshop bestaat uit twee delen, namelijk:
– Basis Workshop Anti-pestcoördinator
– Register leraar.nl: 4MhMPEnMPB (8 RU)
– Implementatie Workshop Anti-pestcoördinator
– Register leraar.nl: HGKu16IRvE (4 RU)

De Basis Workshop Anti-pestcoördinator is een 8-urige training. Na het volgen van deze workshop ontvangt iedere deelnemer een bewijs van deelname. In het eerste dagdeel zal het onderwerp pesten volledig en uitvoerig behandeld worden. Men maakt hierin kennis met het onderwerp en leert gaandeweg wat de functie anti-pestcoördinator inhoudt. In het tweede dagdeel zal hier op een interactieve manier verder op in worden gegaan en zal men onder andere zelf aan de slag gaan. De thema’s die centraal staan binnen de basisworkshop betreffen:

– de antipestwet;
– wat houdt pesten in;
– de betrokken partijen bij pesten;
– uitgangspunten bij het anti pestprotocol;
– preventie en nazorg bij pesten.

In de Implementatie Workshop Anti-pestcoördinator staat het anti-pestprotocol centraal. Het doel van de workshop is om de deelnemer vertrouwd te maken met de implementatie van het anti-pestprotocol conform het beleid van de school. De deelnemers zullen aan de slag gaan met het anti-pestprotocol en het ontwikkelen van een plan van aanpak. Daarnaast is dit deel van de workshop een gelegenheid tot het creëren van een lokaal netwerk onder de antipestcoördinatoren, wat door onze instructeur aangespoord wordt. Deze workshop is alleen te volgen indien er voldaan is aan de basisworkshop.

Het doel van beide workshops is dat na afloop de anti-pestcoördinator over de juiste kennis en vaardigheden beschikt, om op zijn/haar school een klimaat te scheppen waarin pesten geen plaats heeft. Om dit te bewerkstelligen is de deelnemer na afloop van de workshops in staat om een proactief pestprotocol op te stellen en deze te implementeren conform het beleid van de onderwijslocatie. De deelnemer heeft na afloop een volledig en integraal beeld over het tegengaan en behandelen van pestgedrag op de school.

Kijk voor cursusplaatsen in onze agenda.