Arbeidsveiligheid

VCA

Vaak eisen opdrachtgevers een VCA certificaat alvorens u opdrachten voor hen mag uitvoeren. Met een VCA certificaat geeft u namelijk aan dat uw bedrijf of werknemer veilig werk kan verrichten op risicovolle plekken. Hierdoor is de gezondheid van de werknemers beter geborgd en blijft het aantal arbeidsongevallen beperkt.

Voor wie?
Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving hebben te maken met VCA-certificatie. Met name in de onderstaande branches is er sprake van VCA-certificatie:

  • Bouwkunde;
  • Civiele techniek;
  • Procesbesturing en elektrotechniek;
  • Technische diensten (steigerbouw, isolatie, schilderen transport etc.).

RI&E

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen.

De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s zich bevinden in uw bedrijf en wat de mogelijke effecten van deze risico’s zijn, kunt u de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijgt u duidelijk waar u mee aan de slag moet en op welke manier. Aan de hand van het Plan van Aanpak wordt een stappenplan beschreven, om in kaart te brengen hoe u de aanbevolen acties op kunt volgen.

Klik hier om te zien wat wij voor u kunnen betekenen betreft het opstellen van een RI&E.