Beheerderstaken brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie kan een beginnende brand snel detecteren. Zo kan een ongeval of schade zo veel mogelijk voorkomen worden. Om deze zekerheid te behouden is het belangrijk dat de brandmeldinstallatie optimaal werkt. Mede daarom heeft het Bouwbesluit bepaalt dat een brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie moet worden onderhouden volgens de NEN2654-1 en NEN2654-2.

In de norm NEN2654-1 en NEN2654-2
is vastgesteld dat een gebouw waarin deze installaties zijn geïnstalleerd over één of meerdere beheerders beschikt die vakbekwaam zijn en beschikken over aantoonbare kennis. De beheerder is verantwoordelijk voor de bediening, het beheer, de eerste constatering van storingen en de afstemming met het branddetectiebedrijf, de periodieke controle en het preventieve onderhoudswerk van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Een organisatie kan de beheertaken als last ervaren. Maar als de beheertaken niet consequent worden uitgevoerd, brengt dit de betrouwbaarheid van de brandmeldinstallatie in gevaar. De kans op storingen of valse meldingen neemt toe. En u riskeert daarmee ook eventuele boetes. Goed beheer is dus belangrijk, ook voor de organisatie.

Calm Veiligheidsadviesbureau kan deze maandelijkse beheerderstaken voor u uitvoeren.
Hiervoor beschikken we over gekwalificeerde beheerders met voldoende technische kennis, die bekend zijn om met verschillende merken en type brandmeldinstallaties te werken. Onze beheerders houden alle gebeurtenissen die betrekking hebben op het functioneren van de brandmeldinstallatie bij in het digitale en/of fysieke logboek.

Kom in contact
Voor nadere informatie over wat we voor jullie hierin kunnen betekenen neem contact op via het contactformulier of bel ons op (013) 533 61 29.

Onze trainingen
Wenst u toch een eigen medewerker beheerder brandmeldinstallatie op te leiden, verwijzen we u naar onze trainingen.