BedrijfsHulpVerlener BHV

BHV-TRAINING:

Deze training kan zowel verzorgd worden voor basiscursisten als herhalingscursisten.
Wij verzorgen deze en andere cursussen door geheel Nederland bij u op locatie of in een van onze instructieruimtes.
De basisopleiding bestaat uit een 2-daagse training: 1 dag levensreddend handelen en 1 dag brand en ontruiming.
Aan het eind van de dag wordt het desbetreffende onderdeel afgesloten met een schriftelijke toets wat bij een voldoende resultaat recht geeft op het verstrekken van een NIBHV diploma.
Bij de herhalingstraining zijn diverse lesindelingen mogelijk.

Hierbij komen altijd de vier aspecten die belangrijk zijn voor de bedrijfshulpverleners naar voren:

  • Levensreddend handelen;
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand;
  • Communicatie;
  • Ontruiming.

Wij maken jaarlijks een afwisselend lesprogramma, zodat het een zeer interessante en boeiende lesdag voor uw cursisten wordt. Klik hier voor de beschikbare data

PLOEGLEIDER BHV-TRAINING:

Als er veel bedrijfshulpverleners in een bedrijf of instelling zijn en de plek waar zij moeten worden ingezet complex is, zal de behoefte ontstaan om de inzet van de individuele bedrijfshulpverleners te coördineren.
Het is de taak van de ploegleider om de inzet van de ploeg bedrijfshulpverleners te leiden en daarop controle uit te oefenen.
Hiervoor is kennis nodig van het gebied waar het bedrijfshulpverleningsteam wordt ingezet en van de hulpmiddelen die hiervoor gebruikt moeten worden.

De taak van de ploegleider omvat de volgende onderdelen:

  • Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied;
  • Voorbereiden op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg;
  • Oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg;
  • Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen;
  • Beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen.

COÖRDINATOR HOOFD BHV:

De werkgever dient maatregelen te treffen die het mogelijk maakt, dat de werknemers met een bedrijfshulpverleningstaak deze dan ook met voldoende deskundigheid kunnen uitvoeren.
Als de werkgever hiervoor niet zelf kan of wil zorgen, dan zal hij een coördinator of hoofd bedrijfshulpverlening dienen aan te stellen.
Deze werknemer geeft daadwerkelijk uitvoering aan de taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen op het gebied van de bedrijfshulpverlening.
De coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich in principe niet bezig met de uitvoeringskant, maar juist met de beleidsmatige kant van de bedrijfshulpverlening.
Het is echter ook mogelijk de functie van ploegleider en coördinator bedrijfshulpverlening te combineren.
In dat geval heeft de coördinator wel een taak bij de coördinatie van de inzet van de bedrijfshulpverleners.
Deze training betreft altijd een training op maat, neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

BHV-TRAININGEN MET CCV REGISTRATIE:

Om beroepschauffeur te worden en te blijven, moet u de basiskwalificatie behalen bij CCV. Deze bestaat uit examens en toetsen.
De behaalde vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangegeven met de code 95 achter de betreffende rijbewijscategorie.
Indien gewenst kunnen wij ook trainingen verzorgen met deze CCV registratie.
Deze training betreft altijd een training op maat, neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.