EHBO

EHBO-EENHEID:
Deze opleiding wordt gegeven conform richtlijnen van het Oranje Kruis. Tevens is reanimatie, verbandleer en bediening AED een onderdeel van de cursus. De opleiding geeft recht op het EHBO eenheidsdiploma.

Eerste Hulp Aan Kinderen:
EHBO gericht op kleine kinderen voor groepsleiding kindercentra, peuterleiding, groepsleerkrachten, gast(-ouders). Wij verzorgen deze training in een 8-urige bijeenkomst waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. Aan het eind van de dag wordt er een schriftelijke competentietoets afgenomen, die conform het geldende Oranje Kruis protocol, recht geeft op de module Eerste Hulp aan Kinderen.

Items die de revue passeren tijdens deze training:

 • Het kind en zijn omgeving;
 • Eerste hulp verlenen: vijf belangrijke punten;
 • Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten;
 • Kindermishandeling en eerste hulp;
 • Stoornissen in het bewustzijn;
 • Stoornissen in de ademhaling;
 • Stoornissen in het bewustzijn èn de ademhaling;
 • Ernstige bloedingen;
 • Uitwendige wonden;
 • Brandwonden;
 • Ontwrichting en botbreuken;
 • Kneuzing en verstuiking;
 • Oogletsel;
 • Vergiftiging;
 • Elektriciteitsongevallen;
 • Koude en warmteletsels;
 • Kleine ongevallen;
 • Plotseling optredende ziekteverschijnselen;
 • Verband- en hulpmiddelen;
 • Reanimatie inclusief bediening AED.

DIVERSE WORKSHOPS:
Desgewenst kunnen wij workshops organiseren met uiteenlopende thema’s. Voorbeelden: verbandleer, EHBO verwondingen in en rondom het huis, vervoerswijzes, reanimatie en bediening AED.

Register leraar:
Voor onderwijsleerkrachten hebben wij de volgende opleidingen met accreditatie voor vakbekwaamheid competenties bij registerleraar.nl: