Machineveiligheid

Machineveiligheid voor een veilige werkomgeving

Het werken met machines is niet geheel risicovrij. Het is daarom van belang om machineveiligheid goed in het oog te houden. Machineveiligheid heeft als doel een veilige en gebruiksvriendelijke werkomgeving voor medewerkers te creëren. Daarbij gaat het niet alleen om de veiligheid van besturingssystemen, maar ook om mechanische afschermingen en ergonomie.

Voor wie is machineveiligheid van belang?

Machineveiligheid is van belang voor iedereen die tijdens zijn werk te maken heeft met machines.

Machinebouwers

Machines moeten volgens de Warenwet voldoen aan relevante Europese richtlijnen, CE (Conformité Européenne). Dit is de verantwoordelijkheid van de machinebouwer. Ook bij aanpassingen aan machines of bij het koppelen van meerdere machines tot één geheel is het belangrijk aan deze richtlijnen te (blijven) voldoen.

Werkgevers en machinebeheerders

Om een veilige werkomgeving te waarborgen, moeten werkgevers volgens de Arbowet veilige machines ter beschikking stellen, die voldoen aan de normen en richtlijnen. Machines moeten niet alleen correct geïnstalleerd en gebruikt worden, maar ook periodiek gecontroleerd worden. Dit kan met behulp van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Contact