Machineveiligheid

Binnen machineveiligheid wordt de onderscheidt gemaakt tussen de fabrikant (vóór aanbrengen CE markering) en de klant/gebruiker (na aanbrengen CE markering).

Fabrikant

Als fabrikant  bent u verantwoordelijk voor het fabriceren van veilige machines voor uw klanten. De machines die u zelf fabriceert , aanpast en bij samenbouw dienen te voldoen aan de machinerichtlijn (2006/42/EG). Onze veiligheidsadviseurs kunnen voor u een risicobeoordeling conform de NEN/ISO 12100:2010 uitvoeren waardoor u een duidelijk inzicht heeft bij de risico’s die bepaalde machines met zich meebrengen . De bevindingen van onze veiligheidsadviseur worden voor u in rapport opgesteld. Tevens krijgt u van Calm een plan van aanpak met daarin aanbevelingen over hoe u de risico’s van de door u gefabriceerde machines reduceert.

Werkgever

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor uw werknemers. Vaak beschikt uw organisatie dan ook over een RI&E conform de Arbowetgeving om de risico’s in kaart te brengen.   Echter, wanneer uw organisatie werkt met machines, worden de specifieke risico’s die komen kijken bij deze werkzaamheden niet in kaart gebracht middels de reguliere RI&E . Calm kan voor uw organisatie een aanvullende RI&E opstellen waardoor u per machine een overzicht heeft van de bijkomende risico’s. Tevens krijgt u van Calm een plan van aanpak met daarin aanbevelingen over hoe u per machine risicoreductie kan toepassen.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over wat dit voor uw organisatie betekent?

Vul dan ons contactformulier in met uw vraag en wij nemen contact met u op. Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar.

Contact