Opstellen ontruimingsplan

Het onderdeel vluchtwegenplan of aanvalsplan kan verwerkt worden in dezelfde tekeningen of apart in tekeningen opgesteld worden voor uw organisatie.

In het gedeelte vluchtwegenplan wordt voor uw organisatie inzichtelijk gemaakt hoe de vluchtroutes lopen naar de aanwezige nooduitgangen en uitgang. Alle middelen die hierbij benodigd zijn worden aangegeven, denk aan o.a. een deurontgrendelaar of een brandtrap.

In het gedeelte aanvalsplan wordt voor uw organisatie o.a. inzichtelijk gemaakt waar welke blusmiddelen daadwerkelijk hangen, waar welke hoofdafsluiters zich bevinden en waar welke meldeenheden zich bevinden.
Arriveert de brandweer a.g.v. een calamiteit bij uw organisatie dan kan de BHV-organisatie de tekeningen overhandigen. Brandweer kan hier mede hun verdere preparatie op toespitsen.

Calm veiligheidsadviesbureau is gevestigd in Tilburg. Wij zijn veelal actief in Noord Brabant: Den Bosch, Roosendaal, Breda, Oosterhout, Eindhoven, Waalwijk, Oss, Dordrecht.