Privacy statement

Welkom op de website en webshop van Calm Veiligheidsadviesbureau!

Tijdens uw bezoek aan onze website bezoekt u mogelijk verschillende pagina’s omdat u meer wilt weten over de diensten van Calm Veiligheidsadviesbureau of omdat u benieuwd bent naar het aanbod via de webshop.
Hieronder leggen we graag uit wanneer en waarom we bepaalde gegevens van u verwerken. Zo weet u precies waarom het verwerken van uw gegevens soms handig is, voor ons en voor uzelf.

Uw persoonsgegevens

Maakt u gebruik van de diensten van Calm Veiligheidsadviesbureau, bezoekt u onze website, plaatst u een bestelling, vult u het contactformulier in of vraagt u om advies op onze website, dan kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam (voornaam, voorletters en achternaam)
 • Geslacht
 • Adresgegevens (straat huisnummer, postcode, woonplaats, land)
 • E-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • IP-adres (zakelijk)
 • Faxnummer

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Calm Veiligheidsadviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen vanwege uw verzoek via het contactformulier, een vraag om advies, omdat u van Calm een dienst afneemt of omdat u een bestelling plaatst in de webshop. De persoonsgegevens worden met uiterste zorg verwerkt.

Het verwerkingsdoel van de gegevens

Calm Veiligheidsadviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u op een juiste manier te woord te kunnen staan
 • Het registreren en afhandelen van uw bestelling via de webshop
 • U een e-mailbevestiging te sturen van de bestelling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor de certificering en her-certificering van cursisten voor de instructielessen of workshops
 • Voor facturatie
 • Algemene bezoekgegevens bijhouden voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website om de website te verbeteren door middel van Google Analytics.

Hoe lang bewaart Calm Veiligheidsadviesbureau uw gegevens?

Calm Veiligheidsadviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Calm Veiligheidsadviesbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens en hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Naam (voorletter(s), Voornaam, Achternaam) Wanneer er een overeenkomst tot stand is gekomen worden de gegevens verwijderd na verstrijken van de wettelijke termijn of na beëindiging van de overeenkomst. Wanneer er geen dienst of overeenkomst tot stand komt worden de gegevens direct verwijderd. Om een dienst of bestelling uit te kunnen voeren.
Geslacht Om u aan te kunnen spreken.
Geboortedatum Voor het verzorgen van certificaten, diploma’s en/of pasjes voor cursus of workshop.
Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land) Om dienst of bestelling uit te kunnen voeren.
Werklocatie Om dienst of bestelling uit te kunnen voeren.
Telefoonnummer Voor correspondentie.
E-mailadres Voor correspondentie of bevestigingsmail voor diensten te sturen.
Faxnummers Optioneel voor communicatiedoeleinden en om dienst of bestelling uit te kunnen voeren.
Bankgegevens Voor de online betaling via de webwinkel.
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via het door u ingevulde contactformulier of telefonische correspondentie. Voor een gerechtvaardigd belang ter uitvoering van een dienst.
IP-adres (zakelijk) Tot maximaal 2 jaar. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Calm gebruikt de IP-adressen enkel om te achterhalen welke organisaties en bedrijven de websites van Calm bezoeken.

Rechtsgrond

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;

Indien wij een overeenkomst met u sluiten, is het mogelijk dat wij ter uitvoering daarvan uw persoonsgegevens moeten verwerken, zoals uw contactgegevens.

 • Vanwege wettelijke verplichtingen

Calm Veiligheidsadviesbureau verwerkt persoonsgegevens in verband met betalingen van diensten of producten. Hiervoor kunnen wettelijke bewaartermijnen vastgesteld zijn. Calm Veiligheidsadviesbureau mag vanwege deze rechtsgrond uw persoonsgegevens verwerken.

 • In verband met een gerechtvaardigd belang.

Calm Veiligheidsadviesbureau mag ook persoonsgegevens verwerken in het kader van een gerechtvaardigd belang. Echter, mag er geen onevenredige inbreuk gemaakt worden op uw privacy. Zo gebruikt Calm Veiligheidsadviesbureau bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor instructielessen en workshops en andere diensten. Hebt u daar bezwaar tegen, dan kunt u ons dat laten weten via (013) 533 61 29 of info@calm.nl

Bijzondere- en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@calm.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Onze website en/of dienst verzameld geen gegevens over kwetsbare personen of gegevens van zeer persoonlijke aard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Calm Veiligheidsadviesbureau verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Calm Veiligheidsadviesbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van certificaten, diploma’s en pasjes
 • Het verzorgen van de internetomgeving voor aanmelding cursussen en een webshop
 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het verzorgen van cursusmateriaal

Enkele derde partijen waar wij gebruik van maken:

 • Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV), tevens is Calm Veiligheidsadviesbureau keurmerkhouder (004)
 • Nederlandse Reanimatieraad (NRR)
 • Het Oranje Kruis
 • Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ)

Google Analytics

Calm Veiligheidsadviesbureau gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe www.calm.nl en www.calmshop.nl wordt gebruikt. De informatie die dit oplevert overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt de informatie om bij te houden hoe de websites gebruikt worden en om rapporten over de websites te kunnen verstrekken aan Calm Veiligheidsadviesbureau. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Calm Veiligheidsadviesbureau heeft hier geen invloed op. Calm Veiligheidsadviesbureau geeft Google geen toestemming om Analytics-informatie die www.calm.nl en www.calmshop.nl oplevert, te gebruiken voor andere Google-diensten.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

Calm Veiligheidsadviesbureau respecteert uw rechten conform de AVG. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekken van toestemming, bezwaar en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@calm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen u te identificeren. Dit dient ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging

Calm Veiligheidsadviesbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus. We nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website en webshop van Calm Veiligheidsadviesbureau maakt bijvoorbeeld gebruik van een SSL-Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Klacht

Krijgt u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, zijn er aanwijzingen van misbruik of wilt u graag meer weten over de beveiliging van de door Calm Veiligheidsadviesbureau verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via info@calm.nl Wij kijken graag samen met u naar een mogelijke oplossing.
Bent u niet tevreden over de wijze waarop Calm Veiligheidsadviesbureau met uw persoonsgegevens omgaat? Dan wil Calm Veiligheidsadviesbureau u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

www.calm.nl en www.calmshop.nl zijn websites van Calm Veiligheidsadviesbureau. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan beantwoorden wij deze graag voor u. U kunt ons hierover bereiken via het telefoonnummer (013) 533 61 29 of stel uw vraag via info@calm.nl