Risico-inventarisatie

Wij kunnen uw organisatie (of een specifiek onderdeel) doorlichten op het gebied van arbeidsomstandigheden, (brand-)veiligheid en/of milieuwetgeving.

Waar relevant en noodzakelijk kunnen we de daarbij horende branche-instrumenten toepassen. Ook nadere inventarisaties op het gebied van gevaarlijke stoffen, beeldschermwerk, geluidsniveau en PBM’s  behoren tot de mogelijkheden.

Resultaten uit de RI&E kunt u gebruiken voor o.a.

  • Opzetten van het Arbobeleid;
  • Opzetten/aanpassen van het ziekteverzuimbeleid;
  • Opstellen/aanpassen van het programma voor voorlichting en onderricht van werknemers;
  • Opzetten van de bedrijfshulpverlening.

Naast het uitvoeren van de RI&E kan desgewenst ook een kerndeskundige de toetsing voor erkenning uitvoeren.