Sociale veiligheid

Sociale veiligheid bestaat uit twee kanten, namelijk: de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van personen. Een onveilige situatie of een onveilig gevoel kan ertoe leiden dat personen in hun bezigheden worden belemmerd.

Workshop Anti-pestcoördinator

Er is een akkoord gesloten tussen de po (primair onderwijs)- en vo (voortgezet onderwijs)-raad en de overheid dat er met ingang van het schooljaar 2015-2016 meer kennis is op scholen over het pestprobleem. In de sectorwetten is opgenomen dat scholen verantwoordelijk zijn voor een sociaal veilige school. Scholen mogen zelf een passende aanpak kiezen om pesten tegen te gaan en gaan monitoren of de aanpak werkt. In het akkoord staat dat scholen de volgende verplichtingen hebben:

  • Scholen zijn verantwoordelijk voor een sociaal veilige school;
  • Scholen gaan zelf een passende aanpak kiezen en gaan monitoren of de aanpak werkt;
  • Scholen gaan zorgen voor een aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen en ouders bij pestsituaties.

Op basis van de nieuwe wetgeving bieden wij u de eendaagse workshop Anti-pestcoördinator aan, waarin zowel de theorie als de praktijk wordt behandeld. Na het succesvol volgen van deze workshop ontvangt u een bewijs van deelname, waarmee u aantoont dat u in staat bent om binnen uw school adviezen te verstrekken over preventief handelen en handelen bij een pestprobleem. Heeft u nog vragen neem geheel vrijblijvend even contact met ons op via het contactformulier.
In onze agenda kunt u zien wanneer er nog plaatsen beschikbaar zijn: Cursusdata

Stress en agressie

Agressie op de werkvloer komt steeds vaker voor. Collega’s, klanten, leerlingen, patiënten of passagiers kunnen om verscheidene redenen agressie vertonen. Er zijn vele vormen van agressie op de werkvloer, zoals pesten, lichamelijk geweld en seksuele intimidatie. 24 procent van de Nederlandse werknemers heeft een vorm van agressie op de werkvloer ervaren, zo blijkt uit cijfers van de NEA (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden). Dat komt neer op 1,7 miljoen werknemers.

Agressie op de werkvloer kan voorkomen op twee manieren, namelijk extern en intern. Bij externe agressie gaat het om geweld door klanten, leerlingen, passagiers of patiënten. Bij interne agressie vertonen collega’s of leidinggevenden agressief gedrag.

Gevolgen

De gevolgen van agressie op de werkvloer zijn vaak groot en heeft meerdere uitingsvormen. Als uw werknemers met agressie worden geconfronteerd kan dit leiden tot gezondheidsklachten en meer verzuim. Verder ligt de werktevredenheid bij slachtoffers van agressie op de werkvloer lager dan bij personen die geen agressie ervaren en wisselen werknemers sneller van baan. De gevolgen gelden dus niet alleen voor werknemer, maar ook zeker voor de werkgever.

Risicogroepen

Er zijn sectoren waar de kans op agressie groter is dan in andere sectoren. Dit is met name het geval waar er veel direct contact is met klanten, zoals bij scholen, supermarkten, de gezondheids- en welzijnszorg en bij publieke instanties, zoals de politie en justitie. Hiernaast zijn er groepen die een grotere kans lopen om slachtoffer te worden van agressie. Vrouwen, jongeren, parttimers, laaggeschoolden en werknemers die nachtwerk verrichten lopen over het algemeen een groter risico om slachtoffer te worden.

Calm biedt u de instructieles ‘Stress en agressie aan’. Klik hier om naar de instructieles ‘Stress en agressie’ te gaan.