Stress & agressie

Zowel u als uw medewerkers, maar zeker ook de klanten willen zich veilig voelen in uw bedrijf. Is dit niet het geval, dan kan het de sfeer in uw onderneming negatief beïnvloeden. Agressie ontstaat in veel gevallen doordat de “wens” van een klant niet wordt vervuld door de regels van uw onderneming. Echter in andere gevallen is het gedrag van de medewerkers vaak de “beroemde” druppel, waardoor een klant geagiteerd raakt.

Deze training geeft mensen de middelen om op een adequate manier agressie te voorkomen en om te gaan met zowel verbale als non-verbale agressie. Er wordt uitgebreid ingegaan op wat agressie betekent voor u en uw medewerkers. “Emoties” en “gedrag beïnvloedt gedrag ” spelen hierbij een belangrijke rol.

Tevens wordt ingegaan op de specifieke uitingsvormen van agressie, waardoor de aanpak beter aansluit op het gewenste resultaat.

Trainingen kunnen verzorgt worden met medewerking van een deskundig acteur, waardoor de opgedane kennis toe te passen is in een praktijksimulatie.