Calm Veiligheidsadviesbureau uit Tilburg adviseert u over en helpt u met de praktische organisatie van veiligheidsmaatregelen en BHV bij calamiteiten, zoals brand, ongeval, bommelding, stroomstoring of wateroverlast.

De veiligheidsmaatregelen voor uw organisatie geven we concreet en praktisch vorm met onder meer risico-inventarisatie, bedrijfsnoodplan, veiligheidsplattegronden, veiligheidsinstructielessen en veiligheidsartikelen

Doel is zoveel mogelijk slachtoffers vermijden en schade beperken als er zich een calamiteit in uw organisatie voordoet. U voldoet zo ook aan alle richtlijnen en vereisten vastgelegd in de wetgeving.

nihhb Keurmerk - Keurmerkopleider - banner | Calm veiligheidsadviesbureau