Over Calm | veiligheidsadviesbureau Tilburg

Kantoor Calm:

  • Veiligheidsadviseur: A. de Groot – Verheijen
  • Veiligheidsadviseur: K. van Hal
  • Cad-tekenaar: M. de Groot
  • Beheerder Brandmeldinstallaties: P. Reinieren

Calm Veiligheidsadviesbureau is een totaalleverancier op het gebied van brandbeveiliging met een achtergrond vanaf 1995.  Wij zijn gevestigd in Tilburg, maar kunnen onze diensten en producten in geheel Nederland verzorgen.

Veiligheidsmaatregelen gericht op slachtoffers en schade beperken als er zich een calamiteit voordoet.

Calm Veiligheidsadviesbureau adviseert u over en helpt u met de praktische organisatie van veiligheidsmaatregelen bij calamiteiten zoals brand, ongeval, bommelding, stroomstoring of wateroverlast.
De veiligheidsmaatregelen geven we concreet en praktisch vorm met volgende diensten:

Uitvoeren Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Conform de verplichtingen uit de ARBOwet voeren we een Risico-Inventarisatie & Evaluatie uit. Een RI&E is een audit die de risico’s van technische, bouwkundige en organisatorische veiligheidsaspecten in uw organisatie inventariseert, evalueert en uitwerkt in een plan van aanpak voor korte, middellange en lange termijn.

Opstellen bedrijfsnoodplan­

Het plan voldoet aan de wettelijke regelgeving en is afgestemd op de risico’s in uw organisatie. Het bestaat onder andere uit volgende onderdelen:

· Ontruimingsplan conform NEN – 8112:2014 normering.

· Taken en instructies voor bedrijfshulpverleners.

· Plattegronden van de organisatie.

Tekenen veiligheidsplattegronden

Het ARBO-besluit schrijft voor dat in gebouwen veiligheidsbiljetten aanwezig dienen te zijn. De veiligheidsplattegronden die we voor u tekenen bestaan uit een vluchtwegen- en een aanvalsplan. Deze plattegronden helpen u om tijdens een calamiteit zo efficiënt en effectief mogelijk te handelen. Ook voor de plaatselijke brandweer is een vluchtwegen- en aanvalsplan zeer zinvol.

· Vluchtwegenplan:
Plattegrondtekening voor elke verdieping van uw gebouw. De plattegrond geeft duidelijk aan waar de vluchtwegen, uitgangen en nooduitgangen zijn.
· Aanvalsplan:
Plattegrondtekening die voor elke verdieping van uw gebouw aangeeft waar zich op de verdieping blusmiddelen, afsluiters (gas, water en elektriciteit) en handbrandmelders bevinden.
De plattegrondtekeningen kunnen naar wens en gebruik opdrachtgever afgewerkt worden. (v.b. klaplijst, photo luminescent, dibond, enz…)
Alle tekeningen zijn conform NEN 1414:2007 / ISO 7010.

Instructielessen: theorie en in de praktijk

Afhankelijk van de aard van uw organisatie moet u volgens de ARBOwet invulling geven aan veiligheidseisen voor uw medewerkers. We organiseren en geven de volgende instructielessen op uw locatie of in onze eigen instructieruimte.

· BHV met landelijk erkend NIBHV-diploma: Deelnemers leren levensreddend handelen inclusief bediening Automatisch Externe Defibrillatie (AED), beperken en bestrijden van een beginnende brand, communicatie en ontruiming. Elke deelnemer krijgt een studieboek en sluit de cursus af met een BHV-examen.
· EHBO met Oranje Kruis certificaat:
Reguliere of kinder EHBO afgerond met een geregistreerd certificaat van het Oran­je Kruis. Elke deelnemer krijgt een cursusboek en sluit de cursus af met een EHBO-examen.
· Brandrepressie:
Theoretische en praktische instructie voor het gebruik van kleine blusmiddelen. Deelnemers leren over de voorwaarden voor het ontstaan van brand, brandklasse, soorten blusapparatuur, werking blusapparatuur, blussen en gevaren bij blussen. Elke deelnemer oefent in de praktijk met een instructeur bij het blussen van een brand.
· Beheerder BrandMeldInstallaties (BBMI):
De beheerder leert de bediening, periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie uitvoeren zoals omschreven in NEN 2654. Hij/zij leert zo om reguliere testen van de brandmeldinstallatie binnen de organisatie uit te voeren.
· Gebruik portofonie:
Praktisch leren omgaan met de in uw organisatie aanwezige portofoons. Als de nood aan de man is, zorgt goed gebruik van portofoons voor efficiënte en effectieve communicatie. Het voorkomt ‘kakelfonie’.
· Bedrijfsnoodplan:
Deelnemers leren de in het bedrijfsnoodplan omschreven taken en instructies toe te passen.
· VCA opleidingen:
Opleidingen in het kader van de Veiligheid Gezondheid Milieu-checklist. Leert deelnemers hoe ze hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren en hoe ze risico’s op ongelukken tijdens hun werk kunnen voorkomen.
· Instructielessen op maat:
Bijvoorbeeld: Omgaan met stress & agressie, Introductie bedrijfsnoodplan, Tabletop oefeningen.

Aanbieden veiligheidsartikelen

Leveren van veiligheidsartikelen zoals brandblussers inclusief onderhoud conform NEN-normering, blusdekensBHV-vestenEHBO trommels, losse EHBO-materialenAED’sPBM’s, noodverlichting, pictogrammen, impregneermateriaal …  Neem voor meer veiligheidsartikelen contact met ons op of bekijk de webshop.

Ondersteuning bij ontruimingsoefeningen

Hulp bij het organiseren, voorbereiden en begeleiden van uw ontruimingsoefening en zo nodig de verslaglegging daarvan doen.
Wij garanderen een persoonlijke benadering. U heeft een rechtstreeks contactpersoon, die al uw vragen snel opvolgt en doorgaat tot het voor u goed is.
Maak vrijblijvend een afspraak en we komen bij u langs om kennis te maken en samen te bekijken welke veiligheidsmaatregelen uw organisatie nodig heeft.