Onderhoud

CONTROLE BLUSMATERIALEN

Het is noodzakelijk om jaarlijks onderhoud aan uw blustoestellen en brandslanghaspels uit te laten voeren om een goede werking bij een calamiteit te garanderen.
Technische (niet zichtbare) defecten of omgevingsfactoren kunnen de bedrijfszekerheid van het toestel in gevaar brengen.
Het onderhoud wordt uitgevoerd conform de NEN 2559 voor blustoestellen en de NEN EN 671-3 voor brandslanghaspels.
Controles worden uitgevoerd conform NCP REOB erkend onderhoudsbedrijf voor blusmiddelen.

CONTROLE NOODVERLICHTING

Een noodverlichtinginstallatie dient zorgvuldig beheerd en onderhouden te worden.
De wetgeving vereist een aantoonbaar onderhoud van de gehele noodverlichtinginstallatie.
Wij kunnen ook deze jaarlijkse controle voor u verzorgen, eventueel in combinatie met overige controles.

CONTROLE BRANDMELDINSTALLATIES

Met een brandmeldsysteem redt u levens en versterkt u het gevoel van veiligheid voor de gebruikers. Voorwaarde is wel dat het systeem betrouwbaar en volledig ingericht is voor het specifieke gebouw en de gebruikskenmerken. Om uw installatie in optimale staat te houden kunnen wij naast de reguliere testen ook het jaarlijks onderhoud voor u verzorgen.

Voor meer informatie bekijk de pagina: Beheerderstaken Brandmeldinstallatie.
Controles worden uitgevoerd conform een gecertificeerd en NCP erkend Branddetectiebedrijf.

VEILIGHEIDSABONNEMENT

U kunt bij ons een veiligheidsabonnement afsluiten.
Dit betreft éénmaal per jaar een doorlichting van de gemaakte producten, zoals bedrijfsnoodplan en veiligheidsplattegronden om alle organisatorische, bouwkundige en technische wijzigingen te laten aanpassen aan de vernieuwde situatie.